Våra ägare

Inlandsbanan ägs av 19 kommuner längs banan

Våra ägare

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan, se listan till höger.

Dotterbolagen Inlandståget AB samt Destination Inlandsbanan AB ägs av moderbolaget till 100 procent.