Utveckla | Inlandsbanan

Dragkraft för Sveriges inland

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och persontrafik. Vårt mål är att stärka den genom en höjning av bärigheten på banans norra sträckning liksom öppning av befintlig tvärbana mellan Arvidsjaur och Jörn. Ökade investeringar skulle säkerställa ett robust transportsystem till och från norra Sverige.

Slide Image

110 mil järnväg

Aldrig tidigare har så mycket och så många fraktats på järnväg. Vi vill stärka utvecklingstrenden med ökad kapacitet. Genom fortsatt utveckling blir Inlandsbanan ett naturligt och attraktivt alternativ för transport av människor och gods.

Slide Image

Våra ledord

Vi använder vår kreativitet när vi utvecklar våra verksamheter. Vår stolthet hjälper oss förstå våra kunder så att vi kan erbjuda tillgängliga och hållbara transportsätt. Det vi gör präglas av trovärdighet, och trovärdigheten finns i kompetensen vi besitter. Vi bemöter alla som kommer i kontakt med oss respektfullt och personligt.

Slide Image

Utveckla Inlandsbanan

Spårkarta

Här hittar du nyttig information om bärighet, terminaler och omledning.

Läs mer

Utveckling

Framtidens Inlandsbana

En viktig del i Sveriges infrastruktur - till nytta för hela Sverige

Läs mer
verkstadspersonal i lokstallet i Östersund

Hållbarhet

Vårt dagliga arbete

Vi jobbar integrerat med hållbarhet i alla våra verksamheter.

Läs mer