Dragkraft för Sveriges inland

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och persontrafik. Vårt mål är att stärka den genom en höjning av bärigheten på banans norra sträckning liksom öppning av befintlig tvärbana mellan Arvidsjaur och Jörn. Ökade investeringar skulle säkerställa ett robust transportsystem till och från norra Sverige.

Slide Image

110 mil järnväg

Aldrig tidigare har så mycket och så många fraktats på järnväg. Vi vill stärka utvecklingstrenden med ökad kapacitet. Genom fortsatt utveckling blir Inlandsbanan ett naturligt och attraktivt alternativ för transport av människor och gods.

Slide Image

Personlig – offensiv – pålitlig

Värdet av att skapa lösningar i samverkan med våra intressenter är större än värdet av färdigdefinierade erbjudanden. Med ett personligt bemötande, offensiva lösningar och pålitliga leveranser skapar vi nytta för våra uppdragsgivare, resenärer, godskunder och operatörer.

Slide Image

Utveckla Inlandsbanan

Spårkarta

På spårkartan hittar du nyttig information om bärighet, terminaler och...

Läs mer

Film

Framtidens kollektivtrafik

Modern tågtrafik för ett tillgängligt och hållbart inland.

Läs mer

Utveckla inlandsbanan

Framtidens Inlandsbana

Höga ambitioner, offensiva mål och långsiktiga visioner. Här får du en tydlig...

Läs mer här