järnvägens framtid

Satsa på Sverige och utveckla infrastrukturen

Satsa på Sverige och utveckla infrastrukturen

Ett tema som återkom under almedalsveckan var samverkan. Tillsammans över gränserna måste vi samverka och samarbeta för att bygga upp Sverige. I vår verksamhet ser vi vad regionala insatser för infrastrukturen ger kommunal och regional utveckling och därför kan vi säga att en nationell satsning på infrastrukturen är en satsning på Sveriges framtid. Jan Kilström, vd på Green Cargo uttryckte under Almedalsveckan en oro över att Sverige underskattar behovet och kraften av hållbara transporter. Satsningar på järnvägen skapar möjligheter för fler att välja ett mer miljövänligt och trafiksäkert...Läs mer

Reflektion: Första dagen i Almedalen

Måndag 30 Juni ”Satsningar skapar efterfrågan” Ett citat från Krister Fritson, vd på SJ och inleder sammanfattningen av almedalsveckans första dag. Seminarierna avlöste varandra och det var en spännande dag med engagerande debatter och intressanta möten. Slutsatsen från dagen är att planeringen av satsningar inom den svenska infrastrukturen måste ske med ett helhetstänk och en långsiktighet och inte genom mindre punktinsatser. Vi måste skapa redundans och bygga bort flaskhalsar. Planeringen måste ske långsiktigt och ett förslag om en statlig Infraberedning som blocköverskridande tar de...Read more