utveckla inlandsbanan

Inlandsbanan inför tågledningssystem

Inlandsbanan AB satsar på att öka kapaciteteten längs banan och därför införs nu ett system för fjärrstyrning av strategiska drifts-/mötesplatser. - Vi började undersöka möjligheten att införa ett tågledningssystem redan 2016. Bakgrunden var den rapport som Skogforsk gjorde och som pekade på möjligheterna till en presumtiv utökad trafik på banan och vilka strategiska mötesplatser som krävs för att kunna hantera en ökad trafikmängd, säger Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan AB. Personalmässigt innebär det också att Inlandsbanan inte behöver utöka antalet tågklarerare för att...Read more

Stora samhällsvinster med kollektivtrafik på järnväg

Stora samhällsvinster med kollektivtrafik på järnväg

Satsa fem miljoner och få närmare tjugo miljoner tillbaka. Låter det för bra för att vara sant? En överföring av den interregionala kollektivtrafiken på linje 46 (Östersund-Mora), från buss till järnväg, är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nya moderna och fossilfria tåg och en uppgraderad infrastruktur på Inlandsbanan ger, i förhållande till bussen, betydande restidsförkortningar. På hela sträckan Östersund – Mora halveras nästan restiden jmf med dagen busstrafik och restiden Svenstavik – Östersund blir bara 39 minuter. Istället för restid på drygt två timmar med buss mellan Mora...Läs mer

Inlandsbanan till Almedalen 2016

I år bjuder vi in till två seminarier i Almedalen på Gotland: ”Inlandsbanan – outnyttjad resurs för tunga godstransporter” samt ”Hur kan pendeltåg rädda Norrlands inland?” Redundans Tågtrafiken spelar en avgörande roll i ett hållbart transportsystem. Ofta lyfts våra tätbefolkade storstadsområden fram som exempel. Men faktum är att tågtrafiken fyller en allt viktigare funktion för person- och godstransporter även i mer glesbefolkade delar av landet som till exempel Norrlands inland. Godstransporter förväntas öka med över 50 procent fram till år 2030 vilket kommer att ställa höga krav på...Read more

Inlandsbanan på plats i Almedalen

Måndagen den 29 juni bjuder vi in till seminarium i almedalen på gotland: Inlandsbanan future - för leveranssäkra transporter i framtiden. Att satsa på Inlandsbanan, en färdig infrastruktur som går genom Sveriges råvarurikaste regioner, är att stärka Sveriges framtid. Vi tänker framtid för att göra rätt vägval idag. För att kunna skapa trygga transporter som ökar näringens konkurrenskraft genom tillgång till bra logistiklösningar. Inlandsbanan går genom råvarurika områden. Här finns merparten av Sveriges naturtillgångar, tillgångar som är beroende av tillgänglighet till säkra transporter. Det...Read more

Norrland förtjänar en stark infrastruktur

Norrland förtjänar en stark infrastruktur

Sommaren har varit tuff för svensk tågtrafik. Förseningar, urspårningar och stopp till en kostnad av 5 miljarder kronor enligt Trafikverket. Störningar i godstrafiken gör att svenska industrier lider av miljonförluster och känner en oro inför framtida transporter. Inlandsbanan går parallellt med stambanan och behövs för att skapa ett robust transportsystem från och till norra Sverige. Under flera år har Inlandsbanan påtalat vikten av Inlandsbanans utveckling för både Regering och Trafikverket. Utan resultat. Varje dag ser vi ser på nära håll vilka möjligheter som finns och vad en satsning...Läs mer

Inlandsbanan i Almedalen

För första året kommer Inlandsbanan att delta på Almedalsveckan på Gotland. Mellan 29 juni och 3 juli kommer Hanna Falkeström, vice vd och Gun-Marie Töyrä, Marknad och Försäljningschef att befinna sig i Almedalen och delta i seminarier och diskussioner om Sveriges infrastruktur, transportpolitik och järnvägens framtid. Följ Hanna Falkeström @HFalkestrm på twitter för löpande uppdateringar. Preliminärt Program Måndag 30 juni 10.30-11.30 Vad behöver prioriteras inom infrastrukturen - viktiga val? 13.00-13.45 Likabehandling av trafiklagens infrastrukturkostnader - vilka blir effekterna på...Read more

jul 02 2014

Almedalsveckan - Ons. 2 juli

Inlandsbanan i Almedalen Hanna Falkeström och Gun-Marie Töyrä kommer finnas på plats och delta i seminarier och diskussioner om transportpolitik, infrastruktur och järnvägens framtid. För senaste nytt och löpande uppdateringar följ Hanna Falkeström, @HFalkestrm och @InlandsbananAB på twitter. Preliminärt rogram Onsdag 2 juli 09.40-12.00 Hur säkrar vi framtidens transporter i norra Sverige, Finland och Norge? 12.00-12.50 Framtidens infrastruktur - hur finaniseras den? 15.30-17.00 Hur används EU-pengarna i Sverige och vilken nytta gör den?Read more

jul 01 2014

Almedalsveckan - Tis. 1 juli

Inlandsbanan i Almedalen Hanna Falkeström och Gun-Marie Töyrä kommer finnas på plats och delta i seminarier och diskussioner om transportpolitik, infrastruktur och järnvägens framtid. För senaste nytt och löpande uppdateringar följ Hanna Falkeström, @hfalkestrm och @InlandsbananAB på twitter. Preliminärt rogram Tisdag 1 juli 8.30-9.40 Näringslivsutveckling i Norrlands inland 8.45-9.45 Framtidens resenär - samtal kring resenärernas krav på utbud/service på flygplatser och tågstationer? 13.00-13.50 Järnvägar - vad är problemet, egentligen? 15.00-15.50 Järnväg eller bilväg - vad är bäst för...Read more

jun 30 2014

Almedalsveckan - Mån. 30 juni

Inlandsbanan i Almedalen Hanna Falkeström och Gun-Marie Töyrä kommer finnas på plats och delta i seminarier och diskussioner om transportpolitik, infrastruktur och järnvägens framtid. För senaste nytt och löpande uppdateringar följ Hanna Falkeström, @hfalkestrm och @InlandsbananAB på twitter. Preliminärt rogram Måndag 30 juni 10.30-11.30 Vad behöver prioriteras inom infrastrukturen - viktiga val? 13.00-13.45 Likabehandling av trafiklagens infrastrukturkostnader - vilka blir effekterna på transportsystemet? 13.00-14.00 Framtidens transportsystem - hållbar konkurrenskraft? 14.15-15.15 Nya spår...Read more

Järnvägens möjligheter

Järnvägens möjligheter

Aldrig tidigare har så mycket och så många transporterats på järnväg. Ökningen visar på möjligheterna för den svenska järnvägen såväl som vikten av en bra och stark infrastruktur för både gods- och persontrafik genom hela landet. Det pratas ofta om problemen inom den svenska järnvägen, om underhållsskulder, förseningar och brister. Dessa saker är viktiga att ta upp och genom att åtgärda dem skulle järnvägen och den svenska infrastrukturen blomstra men det finns också en annan sida av myntet, nämligen möjligheterna och de positiva effekterna av att använda järnvägen. Genom att flytta tunga...Läs mer

Sidor