Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
22 nov - 2023
Etiketter

Tågsamarbetet tar steg framåt

Tågsamarbetet som presenterades våren 2022 och som innebär att Tågåkeriet i Bergslagen (Tågab) köper Inlandsbanans dotterbolag Inlandståg har nu tagit ytterligare steg framåt och går in i nästa skede.

Den 8 november beslutade Tågabs styrelse att gå vidare i processen att köpa samtliga aktier i Inlandståg AB och den 21 november godkände även Inlandsbanan AB:s styrelse att gå vidare med en försäljning av dotterbolaget. Detta innebär att nästa steg inför ett slutligt undertecknande i vår nu kan tas. Enligt Inlandsbanan AB:s bolagsordning så ska bolagets ägarkommuner ges möjlighet att yttra sig i denna typ av affärer.

- Processen tar viss tid eftersom det ska upp i 19 kommunfullmäktige men jag räknar med att vi kan skriva under avtalet med Tågab under tidig vår, säger Otto Nilsson, vd Inlandsbanan AB.

Tågabs avsikt är att driva och utveckla verkstaden i Östersund vidare och erbjuda lokförare och växlare fortsatt jobb. Varumärket Inlandståg kommer att behållas.

Tågab räknas som Sveriges mest kompletta järnvägsföretag; gods- och persontrafik, verkstad och egna spår i anslutning till verkstaden. Huvudort är Kristinehamn, längst söderut på Inlandsbanan. Tågab har ca 160 anställda. Inlandståg har liknande verksamhet men i mindre skala vilket gör synergieffekterna uppenbara.

- Alla tågföretag, oavsett storlek, möts av ökande krav från myndigheter, EU, etc. För ett litet företag som Inlandståg kan det bli ekonomiskt betungande. Tågab har redan flera specialistfunktioner, som kan vara till nytta för båda företagen säger Otto Nilsson.

De persontåg som används på Inlandsbanan men tidigare ägts av Inlandståg har under året överförts till moderbolaget och ingår därmed inte i affären.

inlandståg godstrafik