vintertrafik | Inlandsbanan

vintertrafik

Res med tåget till ditt vinteräventyr och minska ditt klimatavtryck

För tionde året så är Inlandsbanan trafikerad vintertid varje dag mellan Östersund och Mora och du kan resa med nattåg från södra Sverige till Vemdalen. En näring som tar stor hjälp av resandet och som vi ämnar fortsätta att bidra till är det hållbara resandet till och från vinterdestinationer som exempelvis Vemdalen. SkiStar gick nyligen ut och berättade att man har som mål att fram till 2030 halvera klimatpåverkan från gästernas och medarbetarnas resor till och från destinationerna. Ett område SkiStar har identifierat som 35% av källan till sitt totala klimatavtryck. Ett perfekt incitament...Read more