14 feb - 2022
Etiketter

Fjärrmanövrera en driftplats

Här får vi träffa Carina som berättar om vårt fjärrmanövreringssystem Cactus som möjliggör att vi kan styra olika driftplatser från några av våra trafikcentraler efter banan. Något som underlättar i det vardagliga arbetet för våra tågklarerare.  Läs mer »