använd inlandsbanan | Inlandsbanan

använd inlandsbanan

nov 05 2014

Årets bioenergidagar

Den 4-5 november bjuder Svebio in till Årets Bioenergidagar i Östersund. Den 5 November deltar Inlandsbanan i sessionen "Långa transporter och smart logistik". Inlandsbanans vd Otto Nilsson och Inlandstågs operativa chef Hans Jonsson kommer att vara med i sessionen med föredraget "Från hygge till värmekraftverk" om möjligheterna med biobränsle.Read more

nov 04 2014

Årets bioenergidagar

Den 4-5 november bjuder Svebio in till Årets Bioenergidagar i Östersund. Den 5 November deltar Inlandsbanan i sessionen "Långa transporter och smart logistik". Inlandsbanans vd Otto Nilsson och Inlandstågs operativa chef Hans Jonsson kommer att vara med i sessionen med föredraget "Från hygge till värmekraftverk" om möjligheterna med biobränsle.Read more

Norrland förtjänar en stark infrastruktur

Norrland förtjänar en stark infrastruktur

Sommaren har varit tuff för svensk tågtrafik. Förseningar, urspårningar och stopp till en kostnad av 5 miljarder kronor enligt Trafikverket. Störningar i godstrafiken gör att svenska industrier lider av miljonförluster och känner en oro inför framtida transporter. Inlandsbanan går parallellt med stambanan och behövs för att skapa ett robust transportsystem från och till norra Sverige. Under flera år har Inlandsbanan påtalat vikten av Inlandsbanans utveckling för både Regering och Trafikverket. Utan resultat. Varje dag ser vi ser på nära håll vilka möjligheter som finns och vad en satsning...Läs mer

Ökad trafik på Inlandsbanan med 82 %

Med offensiva satsningar och höga mål har Inlandsbanan ökat sin godstrafik med 82 % under det första halvåret av 2014. De senaste åren har godstrafiken på Inlandsbanan ökat rejält. Fram till juli 2014 har strax över 55 miljoner bruttotonkilometer körts på den 110 mil långa järnvägen. Tåg lastade med timmer, torv, kalk och stormvirke har rullat på banan som går mellan Gällivare och Mora. Under 2013 hade man under samma period kört cirka 30 miljoner bruttotonkilometer. Det innebär att trafiken ökat med ca 82 % jämfört med år 2013 och med 105 % från 2012. Vill du veta mer, kontakta gärna: Otto...Read more

Samverkan längs Inlandsbanan

Samverkan längs Inlandsbanan

Green Cargo ökar effektiviteten i det egna produktionssystemet i hela Sverige. Längs Inlandsbanan har ett konstruktivt samarbete mellan Green Cargo och Inlandståget lett till både ökad effektivitet och helhetslösningar på järnväg för kunderna i denna del av landet. Inlandsbanan sträcker sig från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. På banan transporteras stora mängder massaved, flis och torv flera dagar i veckan. Det är kring Inlandsbanan som Inlandståget och Green Cargo samarbetar för effektiva logistiklösningar på järnväg för framför allt skogs- och virkesindustrin. – Samarbetet med...Läs mer