Almedalen2016

Inlandsbanan till Almedalen 2016

I år bjuder vi in till två seminarier i Almedalen på Gotland: ”Inlandsbanan – outnyttjad resurs för tunga godstransporter” samt ”Hur kan pendeltåg rädda Norrlands inland?” Redundans Tågtrafiken spelar en avgörande roll i ett hållbart transportsystem. Ofta lyfts våra tätbefolkade storstadsområden fram som exempel. Men faktum är att tågtrafiken fyller en allt viktigare funktion för person- och godstransporter även i mer glesbefolkade delar av landet som till exempel Norrlands inland. Godstransporter förväntas öka med över 50 procent fram till år 2030 vilket kommer att ställa höga krav på...Read more