Regional utveckling

Inlandsbanan arbetar för utvecklingen av Sveriges inland

Regional utveckling

Inlandsbanan arbetar för den regionala utvecklingen av inlandet och dess kommuner.

För ägarkommunerna är Inlandsbanan en förutsättning för en stor del av det näringsliv inom framförallt skogs- gruvnäring som har en stor betydelse i dessa regioner. En utveckling och satsning på Inlandsbanan gynnar inte bara invånarna och näringslivet i kommunerna längs banan utan även den nationella tillväxten.

Så kan Inlandsbanan tillsammans med ägarkommunen skapa utveckling i regionen

Ett exempel på den betydelse som Inlandsbanan har för en regionala utvecklingen är banans roll i Storuman.

Storuman är ett logistiskt nav för godstrafiken i norra Sverige. Här finns Nordic Logistic Corridor (NLC) som binder samman transportstråket Norge, Sverige, Finland och Ryssland. NLC Storumanterminalen är strategiskt placerad på en plats där två järnvägar och två europavägar korsar varandra. Samarbetet mellan Inlandbanan och NLC Storumanterminalen ger möjligheter och förutsättningar till logistiklösningar för näringslivet i regionen. Terminalen skapar möjligheter till gränsöverskridande trafik till Norge i form av möjligheten till kombitrafik. För närvarande är det främst skogsnäringens behov av transporter i form av rundvirke och skogsbränsle som tillgodoses.

Förutom Inlandsbanan och NLC Storumanterminalen är även det regionala näringslivet, Trafikverket, region Västerbotten och Storumans kommun viktiga aktörer i arbetet med att utveckla terminalen i Storuman.

 

 

 

 

 

 

Otto Nilsson

Vd
Telefon:
070-640 27 99
Profile picture for user otto.nilsson@inlandsbanan.se