Ledning och Styrelse | Inlandsbanan

Ledning & Styrelse

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB

Vd och koncernledning

Peter Ekholm är vd för Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.

Koncernledning

Peter Ekholm, Vd
Mats Portinson, Vice vd, Infrastrukturchef
Therese Fanqvist, Kommunikation- och marknadschef
Peter Grönlund, Ekonomichef
Maria Cederberg, Vd Inlandståg
Björn Nilsson, Vd Destination Inlandsbanan
Eva Widegren, Kvalitetschef på SMAK-avdelningen (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö, Kvalité samt HR)

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

KoncernsTYRELSE & REVISOR

Katarina Nyberg Finn, ordförande
Per-Anders Westhed, vice ordförande
Therese Kärngard, ledamot
Kerstin Arnemo, ledamot
Greger Lindqvist, ledamot
Johnny Holmgren, ledamot
Per-olov Wedin, ledamot
Stefan Ovrell, ledamot
Krister Nyström, ledamot
Tore Oskarsson, arbetstagarrepresentant

Lars Magnusson, revisor Deloitte