Ledning och Styrelse | Inlandsbanan

Ledning & Styrelse

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB

ledning

Otto Nilsson, Vd Inlandsbanan AB
Peter Enå, utvecklingschef/vice vd
Mats Portinson, Infrastrukturchef Inlandsbanan AB
Christina Westman, Ekonomichef Inlandsbanan AB
Therese Fanqvist, Kommunikation- och marknadschef Inlandsbanan AB
Eva Widegren, Kvalitetschef på SMAK-avdelningen (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö, Kvalité samt HR) Inlandsbanan AB

Maria Cederberg, Vd Inlandståg AB
Björn Nilsson, Vd Destination Inlandsbanan AB                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KoncernsTYRELSE & REVISOR

Katarina Nyberg Finn, ordförande
Per-Anders Westhed, vice ordförande
Therese Kärngard, ledamot
Greger Lindqvist, ledamot
Johnny Holmgren, ledamot
Per-olov Wedin, ledamot
Stefan Ovrell, ledamot
Krister Nyström, ledamot
Tore Oskarsson, arbetstagarrepresentant

Lars Magnusson, revisor Deloitte