Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka

Information angående kemisk ogräsbekämpning

Under vecka 26 kommer kemisk ogräsbekämpning att utföras på driftplatser och linjeplatser efter inlandsbanan med start i Orsa och avslut i Jokkmokk.

Medlet som används är Roundup Bio där det verksamma ämnet är glyfosat. Medlet är enligt säkerhetsdatabladet inte klassificerat som farligt för människor och bryts snabbt ner efter besprutningen. En rekommendation är dock att undvika att gå barbent i det besprutade området under det första dygnet samt att använda handskar eller att tvätta händerna innan man äter.

Bekämpningen utförs som ett led i att höja trafiksäkerheten samt säkerheten för de som jobbar i spåranläggningen.

Den kemiska ogräsbekämpningen sker enligt gällande lagstiftning och har också anmälts till samtliga berörda kommuners miljökontor.

Har du frågor eller synpunkter kontakta gärna:

Björn Söderholm, Banchef
Telefon: 063-19 31 11
E-post: bjorn.soderholm@inlandsbanan.se