Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
04 mar - 2022
Etiketter

Samarbete kring produktion och distribution av grön vätgas

Inlandsbanan AB har tecknat en avsiktsförklaring med cleantech bolaget Plagazi AB (publ) i syfte att samarbeta kring produktion och distribution av grön vätgas baserat på utvinning av vätgas från icke återvinningsbart avfall.

Inlandsbanan är en drygt 100 mil lång järnväg som sträcker sig från Gällivare till Mora. Banan ägs av svenska staten och uppfördes som en transportlänk till och från Sveriges mest råvarurika regioner i syfte att öka möjligheterna till exploatering i norra Sverige. Inlandsbanan förvaltas av Inlandsbanan AB i egenskap av infrastrukturförvaltare, som också har nyttjanderätt till Inlandsbanan.

Inlandsbanan AB erbjuder i dagsläget hållbara godstransporter med förnyelsebart bränsle i form av HVO. Bolagets avsikt är att genomföra en upprustning av Inlandsbanan inom fem år i syfte att höja banans kapacitet. Upprustningen innefattar en övergång till vätgasdriven gods- och persontrafik på banan med ett potentiellt vätgasbehov om ca 20 000 ton per år.

Plagazi bedriver verksamhet inom utveckling, tillverkning, försäljning, driftsättning och underhåll av plasmabaserade anläggningar för förgasning och energiframställning. Plagazi arbetar för att utveckla den cirkulära ekonomin genom att omvandla icke återvinningsbart avfall till grön vätgas genom plasmaförgasning. Produktionsprocessen är högst energisjälvförsörjande och miljövänlig utan miljöfarliga restprodukter.

Parterna har identifierat ett gemensamt intresse av att utveckla transportkapaciteten i järnvägsnätet samt säkerställa energiförsörjningen av grön vätgas i Sverige. Parterna vill därför inleda ett samarbete kring användning av Inlandsbanan kopplat till Plagazis utvecklingsplaner och har i detta syfte ingått denna avsiktsförklaring.

”Vi ser en spännande teknologi och process hos Plagazi som kan bidra till att få fram konkurrenskraftig grön vätgas och utveckla det lokala näringslivet kopplat till Inlandsbanans utveckling. Att utnyttja icke återvinningsbart avfall och få till en cirkulär ekonomi ligger helt i linje med att vårt mål att markant öka person- och godstrafiken på Inlandsbanan”, säger Peter Enå, utvecklingschef, Inlandsbanan AB.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Peter Enå, utvecklingschef, 070-673 69 46,