I fokus - Debattinlägg | Inlandsbanan

I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling

Peter Ekholm vd Inlandsbanan

Vd har ordet

Vd har ordet

I koncernen Inlandsbanans "Årsredovisning och hållbarhetsarbete 2018" skriver vd Peter Ekholm om året som gått samt blickar framåt "Vd har ordet": Med omvärldens starka intresse för transporter på järnväg, en ökad miljömedvetenhet, vårt framgångsrika arbete att utveckla trafiken och att få till en totalupprustning av Inlandsbanan har vi haft ett spännande och givande år. Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet är påtaglig och godstrafiken trängs hårt undan av den ökade persontrafiken. Inlandsbanan kan på kort tid rustas upp och helt integreras med det övriga svenska järnvägsnätet vilket...Läs mer
timmertransport Inlandsbanan Inlandståg

Regionala Handelskammare vill se satsning på Inlandsbanan

Regionala Handelskammare vill se satsning på Inlandsbanan

Vd:ar för fyra regionala handelskammare har skrivit den här debattartikeln som publicerades på Svenska Dagbladets hemsida 30 april 2019: ”SVERIGE I AVGÖRANDE SKEDE – SATSA PÅ INLANDSBANAN" Sverige är en nation av naturresurser under en guldålder. Under rådande klimatkris utgör svenskt träfiber ett framtidshopp för miljövänliga kläder, förpackningar, biobränsle, lättviktsmaterial och bioplaster – för Sverige och resten av världen. Det som försvårar en hållbar utveckling av denna potential utgörs av transporterna. Bristen på järnvägssatsningar i inlandet gör att transporten av trä förbrukar...Läs mer
skylt Järnvägsforum norr

Järnvägsforum norr

Järnvägsforum norr

Järnvägsforum norr – Givande samtal och inspirerande möten Samverkan, utbyte av kunskap och idéer för att öka engagemanget för bättre infrastruktur och en hållbar tillväxt i norra Sverige är grunden i Järnvägsforum norr. I år skedde träffen i Åre under två dagar i början av april. Det är en självklarhet för Inlandsbanan att vara delaktig i det här forumet som förvaltare av 110 mil järnväg genom Sveriges inland, 11 procent av Sveriges järnvägsnät, samt som operatör inom både person- och godstrafik. Peter Ekholm, vd Inlandsbanan. Inlandsbanans medskick till deltagarna är att en satsning på...Läs mer
Ombord Snälltågets restaurangvagn på Fjälltågets resa till Storuman

Inlandets behov av kommunikationer

Inlandets behov av kommunikationer

Riksdagsledamöter får veta mer om inlandets behov av kommunikationer Per Åsling, förste vice ordförande i skatteutskottet, Helena Vilhelmsson, ersättare i skatteutskottet, Caisa Abrahamsson, styrelseordförande Inlandsbanan AB, Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, Solveig Zander, ledamot socialförsäkringsutskottet, Anders Åkesson, vice ordförande i trafikutskottet, Kristina Yngwe, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Peter Helander, talesperson idrott och besöksnäring samt ledamot i näringsutskottet, Torgny Svensson ordförande visit Vemdalen, Johnny Holmgren NLC Storuman terminalen I...Läs mer

Fler satsningar på infrastruktur behövs i Norrlands inland

Fler satsningar på infrastruktur behövs i Norrlands inland

Regeringens transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela Sverige. Som vd för Inlandsbanan AB som är infrastrukturförvaltare, samt de två dotterbolagen som bedriver person- och godstrafik genom 19 av Sveriges inlandskommuner står det helt klart att vi behöver fler satsningar på infrastruktur i Norrlands inland för att detta ska kunna ske. Obalansen i utgifterna för transportinfrastruktur framgår tydligt av Hela Sverige ska levas balansrapport Infrastruktur i hela landet . Men det...Läs mer