I fokus - Debattinlägg | Inlandsbanan

I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling

timmertransport Inlandsbanan Inlandståg

Regionala Handelskammare vill se satsning på Inlandsbanan

Regionala Handelskammare vill se satsning på Inlandsbanan

Vd:ar för fyra regionala handelskammare har skrivit den här debattartikeln som publicerades på Svenska Dagbladets hemsida 30 april 2019: ”SVERIGE I AVGÖRANDE SKEDE – SATSA PÅ INLANDSBANAN" Sverige är en nation av naturresurser under en guldålder. Under rådande klimatkris utgör svenskt träfiber ett framtidshopp för miljövänliga kläder, förpackningar, biobränsle, lättviktsmaterial och bioplaster – för Sverige och resten av världen. Det som försvårar en hållbar utveckling av denna potential utgörs av transporterna. Bristen på järnvägssatsningar i inlandet gör att transporten av trä förbrukar...Läs mer
skylt Järnvägsforum norr

Järnvägsforum norr

Järnvägsforum norr

Järnvägsforum norr – Givande samtal och inspirerande möten Samverkan, utbyte av kunskap och idéer för att öka engagemanget för bättre infrastruktur och en hållbar tillväxt i norra Sverige är grunden i Järnvägsforum norr. I år skedde träffen i Åre under två dagar i början av april. Det är en självklarhet för Inlandsbanan att vara delaktig i det här forumet som förvaltare av 110 mil järnväg genom Sveriges inland, 11 procent av Sveriges järnvägsnät, samt som operatör inom både person- och godstrafik. Peter Ekholm, vd Inlandsbanan. Inlandsbanans medskick till deltagarna är att en satsning på...Läs mer
Ombord Snälltågets restaurangvagn på Fjälltågets resa till Storuman

Inlandets behov av kommunikationer

Inlandets behov av kommunikationer

Riksdagsledamöter får veta mer om inlandets behov av kommunikationer Per Åsling, förste vice ordförande i skatteutskottet, Helena Vilhelmsson, ersättare i skatteutskottet, Caisa Abrahamsson, styrelseordförande Inlandsbanan AB, Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, Solveig Zander, ledamot socialförsäkringsutskottet, Anders Åkesson, vice ordförande i trafikutskottet, Kristina Yngwe, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Peter Helander, talesperson idrott och besöksnäring samt ledamot i näringsutskottet, Torgny Svensson ordförande visit Vemdalen, Johnny Holmgren NLC Storuman terminalen I...Läs mer

Fler satsningar på infrastruktur behövs i Norrlands inland

Fler satsningar på infrastruktur behövs i Norrlands inland

Regeringens transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela Sverige. Som vd för Inlandsbanan AB som är infrastrukturförvaltare, samt de två dotterbolagen som bedriver person- och godstrafik genom 19 av Sveriges inlandskommuner står det helt klart att vi behöver fler satsningar på infrastruktur i Norrlands inland för att detta ska kunna ske. Obalansen i utgifterna för transportinfrastruktur framgår tydligt av Hela Sverige ska levas balansrapport Infrastruktur i hela landet . Men det...Läs mer
Timmertransport på Inlandsbanan

Satsa på Inlandsbanan

Satsa på Inlandsbanan

Det här är en debattartikel underskriven av 25 vd:ar och kommunstyrelseordföranden som vill uppgradera Inlandsbanan. Publicerad i Dagens Industri 20190109. Regering och riksdag bör söka de lågt hängande frukterna – Inlandsbanan är en som kan plockas direkt I skuggan av Sverigeförhandlingen – det vill säga höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och Göteborg/Malmö – har Trafikverket påbörjat en analys av en storskalig uppgradering av Inlandsbanan. Därmed kan arbetet med att styra om godsflödena till och från industrin i den norra halvan av Sverige – åtminstone i teorin – komma i gång till...Läs mer