I fokus - Debattinlägg | Inlandsbanan

I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling

Allt klart för klimatsmart omstart

Allt klart för klimatsmart omstart

Detta är en debattartikel som uppmärksammar ett centralt projekt för en grön omstart av Sveriges ekonomi. Publicerad i Expressen Debatt 20 juni 2020. Undertecknarna är förutom Inlandsbanan AB och Statkraft Hydrogen Sweden, 19 kommunstyrelseordförande, fyra regionstyrelseordförande, liksom företrädare för två handelskammare och fyra representanter från besöksnäringen.  Allt klart för klimatsmart omstart Högt upp på infrastrukturminister Tomas Eneroths Twitter-flöde beskriver statsrådet sitt mål om en ”klimatsmart omstart” när det blir dags för resor igen. Det är ett för klimat och...Läs mer

Så bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen

Så bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen

Så bidrar vi till de globala hållbarhetsmålen Sverige står inför en rad utmaningar såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Infrastrukturen spelar en viktig roll för att uppnå FN:s hållbarhetsmål och vi på Inlandsbanan vill göra vårt bästa för att bidra till ett hållbart samhälle i framtiden. Genom att integrera hållbarhet i vår verksamhet vill vi bidra till mervärden för både kunder och medarbetare och för samhället i stort. Vi vill och tänker vara en del av lösningen på många av de utmaningar vi står inför. Vi kommer göra det vi kan för att inspirera och få våra samarbetspartners och...Läs mer

Så skapar vi nytta för hela Sverige

Så skapar vi nytta för hela Sverige

Intresset för hållbara transporter fortsätter att öka och tillsammans med den politiska ambitionen att flytta transporter från väg till järnväg och sjöfart, är järnvägen nästan lika frälsad som i början på förra seklet. Skillnaden är att då var utbyggnadstakten av järnväg mycket högre jämfört med i dag. Faktum är att trots att politiken idag satsar historiskt mycket i infrastruktur, så investeras det för lite i järnväg. För perioden 2018 – 2029 omsluter den nationella transportplanen ca 700 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder kronor mer än den plan som antogs 2014. Jag ser framförallt...Läs mer
timmertransport Inlandsbanan Inlandståg

Gör Inlandsbanan fossilfri – utan kontaktledning

Gör Inlandsbanan fossilfri – utan kontaktledning

Den här debattartikeln som publicerades på Miljö&Utvecklings hemsida 4 september 2019. Om Sverige ska bli ett föregångsland inom hållbar godstransport måste vi utveckla järnvägen och konvertera dagens dieseldrivna godståg till hållbara driftsformer, skriver fyra debattörer. ”Gör Inlandsbanan fossilfri - utan kontaktledning" I rollen som ledande miljönation står Sverige inför en svår utmaning: hur ska utsläppen från transportsektorn kunna minska för att möta Agenda 2030, utan att man samtidigt skär ner på den godstrafik som föder Sverige? De förslag på åtgärder som hittills har...Läs mer
Peter Ekholm vd Inlandsbanan

Vd har ordet

Vd har ordet

I koncernen Inlandsbanans "Årsredovisning och hållbarhetsarbete 2018" skriver vd Peter Ekholm om året som gått samt blickar framåt "Vd har ordet": Med omvärldens starka intresse för transporter på järnväg, en ökad miljömedvetenhet, vårt framgångsrika arbete att utveckla trafiken och att få till en totalupprustning av Inlandsbanan har vi haft ett spännande och givande år. Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet är påtaglig och godstrafiken trängs hårt undan av den ökade persontrafiken. Inlandsbanan kan på kort tid rustas upp och helt integreras med det övriga svenska järnvägsnätet vilket...Läs mer