Använd | Inlandsbanan

En komplett järnvägskompetens

Inlandståg är en järnvägsoperatör som har tillstånd att köra gods- och persontrafik

Transportera

Vi erbjuder kreativa transport- och logistiklösningar på järnväg.

Hyra

Hos oss kan du hyra fordon för din verksamhet.

Trafikera

Inlandståg - din resurs i inlandet

Du kan även chartra och reparera

Green Cargo i Östersund

Kundexempel

Green cargo och Inlandståg

Vi sköter trafik för Green Cargo i Östersund.

Läs mer
Norra skog samarbete

Inlandståg och Norra skog i fördjupat samarbete

Samarbete med Norra skog

Klimataktörers samarbete möjliggör investeringar

Läs mer
Inlandståg ECM certifierade

Nyhet

Inlandståg ECM certifierade

Vi är först i Sverige att bli certifierade för godsvagnar, lok och motorvagnar

Läs mer