Inlandsbanans styrande och vägledande dokument

Styrande & vägledande dokument

Styrande dokument för dig som trafikerar Inlandsbanan

Styrande & vägledande dokument

Avtal för att Trafikera Inlandsbanan

Här hittar du vår avtalsmall för att ansöka om Trafikeringsavtal. Underskrivna avtal i två exemplar skickas för godkännande till:

Inlandsbanan AB
Att David Eriksson
Box 561
831 27 Östersund

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR INLANDSBANAN

VAD-1394-v.6.0 Trafikeringsavtal IBAB T22
VAD-1394-v.5.0 Trafikeringsavtal IBAB T21

Vinterskötselplan

AST-1941-v.1.0 Vinterskötselplan Inlandsbanan
Processkarta larm- och beredskap

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR INLANDSBANAN

Här hittar du länkar till följande säkerhetsföreskrifter:

NST-0577-v.12.0 5.2.2 Trafiksäkerhetsinstruktion IBAB
AST-0321-v.8.0 Tågklarera - Ordergivningsrutiner
AST-0321-v.9.0 Tågklarera - Ordergivningsrutiner T22
AST-0196-v.2.0 Arbetsmiljö och säkerhet vid aktiviteter i spårområdet
AST-0455-v.3.0 Vilda djur och tamboskap i spårområdet
AST-0252-v.3.0 Specialtransport på Inlandsbanan
AST-0231-v.5.0 Trafikering av System S Orsa-Furudal
AST-0273-v.1.0 Rapportering av hastighetsnedsättning
AST-0289-v.1.0 Krav på lokal kännedom vid Inlandsbanan AB
AST-0165-v.6.0 K 16 nyckel hantering
AST-0730-v.1.0 Inlandsbanans beredskapsplan gällande spårhalka
AST-0230-v.5.0 Rutin vid olycka, läckage, spill vid tankanläggning/sliperslagring
AST-0255-v.2.0 Växlingsinstruktion
AST-0275-v.2.0 Dressin- och ångtågskörning
AST-1697-v.2.0 Frigivning av växlar på obevakad driftplats
NST-1945-v.3.0 5.2.3 Trafiksäkerhetsinstruktion IBAB spårområde i anslutning till lokstall

Bevakningstider 
Bevakningstider - driftplatser Inlandsbanan T22
Bevakningstider - driftplatser Inlandsbanan T21

JÄrnvägsnätsbeskrivning

Linjebok

NST-0478-v.10.0 Linjebok Inlandsbanan AB 

Signalanläggningar

Ansökan (word-fil)
AST-0308-v.2.0 Ritningshantering signalritningar
AST-0312-v.3.0 Ibruktagning signalanläggningar
AST-0314-v.3.0 Komponentbyte med ritningsändring
 

ANSÖKAN SPECIALTRANSPORT

Ansökan specialtransport

ÖVRIGT

Trafikverkets hemsida