Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
22 maj - 2023

Information angående kemisk ogräsbekämpning

Under vecka 26 kommer Inlandsbanan AB att utföra kemisk ogräsbekämpning på driftplatser och linjeplatser längs med Inlandsbanans sträckning. Ingen kemisk ogräsbekämpning kommer att utföras ute på linjen. Medlet som används är Roundup Ultra, ett medel godkänt av Kemikalieinspektionen för ogräsbekämpning i spårmiljö. Ogräsbekämpningen utförs som ett led i Inlandsbanan AB:s målsättning att höja trafiksäkerheten. Växtlighet utgör ett stort problem vilket bland annat kan innebära att ett tågs bromssträcka förlängs avsevärt. Växtligheten är också ett stort problem för de som arbetar i spåranläggningen. Bekämpningen följer gällande krav enligt SFS 2014:425 ”Förordning om bekämpningsmedel” samt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2015:2 ”Naturvårdsverkets föreskrift om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel”. Anmälan är gjord till samtliga berörda kommuners miljökontor.

Har du några frågor kontakta gärna:
Anette Iversen
Mobil: 070-212 53 99