Hållbar konsumtion och produktion | Inlandsbanan.se

Hållbar konsumtion och produktion

Vi arbetar för en hållbar konsumtion och produktion och tänker aktivt på användningen av våra resurser

Vi arbetar för en hållbar konsumtion och produktion och tänker aktivt på användningen av våra resurser. Som ett led i vårt förvaltningsuppdrag genomför vi årligen sliperbyten för att höja bärigheten och standarden på spåranläggningen, vilket resulterar i avfall. Avfallet hanteras på ett ansvarsfullt sätt och vi verkar för att vår verksamhet ska ha minsta möjliga påverkan på miljön. Vi arbetar även med hållbara produktionsmönster genom en ökad digitalisering eftersom det ställer om oss mer till en grön ekonomi och en mer hållbar utveckling.

Ny lastbil för bärgningsuppdrag

I slutet av december köpte Inlandståg AB in en ny bärgningslastbil i syfte att användas vid bärgning och vid transporter av eget material samt godsvagnsunderhåll. Inköpet av fordonet genererar många fördelar så som avsevärt bättre arbetsmiljö, mindre koldioxidutsläpp och effektivare bärgningsprocesser genom en större och längre kran samt lastväxlare. I en del fall då det uppstår större urspårningar krävs kranbilar om det olycksdrabbade fordonet står för långt bort från spåret. Lyftkraften i kranen på lastbilen är 24 tonmeter (lyfter 1260 kg 17 meter ut från lastbilen). Den 29 december, bara någon vecka efter lastbilens ankomst till lokstallet i Östersund blev den satt i arbete. Ett tåg hade spårat ur i Storlien, och Inlandståg blev kontaktade av Euromaint som har avtalet mot kunden på den bandelen. På plats gjordes bedömningen att fordonet med hjälp av domkrafter kunde lyftas och sedan dras i sidled för att åter hamna på spåret.

- Det har hänt tidigare att vi utfört bärgningsuppdrag åt Euromaint och de är en väldigt bra samarbetspartner till oss även utöver själva bärgningsarbetet. Att vi får möjligheten att hjälpa ett företag med så god kvalitet som Euromaint är ett kvitto på att vi själva når samma nivå. Säger Christoffer Frost, verkstaden Inlandståg AB.

Godskilometer ökar

Under 2020 har de antal godskilometer som Inlandståg kör direkt mot slutkund eller som underleverantör till annan järnvägsoperatör ökat med 23 % jämfört med 2019.

Funktionella arbetskläder

Inlandstågs lokförare och tågvärdar har fått en ny uniformsrutin som innebär att man inte har företagsnamnet på kläderna utan koncernens gemensamma logotyp. Detta innebär att uniformen kan bäras när vi kör för Inlandsbanans räkning men även till andra uppdragsgivare då vi har samma dekorelement. För att kunna minska konsumtionen ytterligare har vi dessutom valt en byxa och jacka som fungerar året om. Byxorna är både sommar och vinteranpassade medan jackan består av två delar, en skaljacka och en dunjacka som kan bäras var för sig eller båda ihop. På så sätt kan man anpassa jackan efter säsong.