Hållbar energi för alla | Inlandsbanan.se

Hållbar energi för alla

Inlandsbanan har offensiva miljömål där den egna verksamheten inte ska generera några nettoutsläpp av växthusgaser år 2025 och år 2020 ska den egna järnvägsverksamheten vara fossil- bränslefri.

Tillgång till rena bränslen och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Inlandsbanan har offensiva miljömål där den egna verksamheten inte ska generera några nettoutsläpp av växthusgaser år 2025 och år 2020 ska den egna järnvägsverksamheten vara fossilbränslefri. Genom våra mål hjälper vi till att begränsa klimatpåverkan som är en förutsättning för att en långsiktig hållbar utveckling. Då vi, till skillnad mot många andra ur ett globalt perspektiv, har de förutsättningar som krävs för att skapa en verksamhet som inte bidrar med några nettoutsläpp av växthusgaser ser vi det som en självklarhet att ta vårt ansvar till att bidra till ett mer jämlikt och hållbart samhälle.

Fossilbränslefri infrastruktur

Koncernen inlandsbanan miljömål, där den egna järnvägsverksamheten ska vara fossilbränslefri år 2020, innebär att Inlandståg AB är den första tågoperatören i Sverige som i sin helhet övergår till att använda fossilfri diesel – HVO100 för sina dieseldrivna fordon. Upphandling av leverantör har genomförts och det blev Energifabriken AB som vann ramavtalet för att leverera tankanläggningar och drivmedel. För kunna övergå till att köra på fossilfri diesel krävs det en infrastruktur med tankanläggningar som inte finns idag. I arbetet med att tillskapa denna infrastruktur har en tankanläggning för både järnvägs- och landsvägsfordon installerats vid vår depå i Östersund. Under våren 2020 kommer tankanläggningar för järnvägsfordon att etableras vid vår depå i Mora samt på Arvidsjaur station, med dessa anläggningar täcks koncernens behov av anläggningar. Vid våra tankanläggningar kommer det att finnas möjlighet för våra samarbetspartners och entreprenörer att tanka sina fordon. På detta vis driver vi på Inlandsbanan AB på övergången till att nyttja fossilfria drivmedel inom järnvägsbranschen och ökar samtidigt tillgängligheten på fossilfritt bränsle för övriga branschaktörer och även för gummihjulsdrivna fordon. 

DE GLOBALA HÅLLBARHETSMÅLEN DE GLOBALA 

Laddinfrastruktur för el och hybridbilar

Övergången i samhället till el- och hybridbilar går snabbt nu, vilket vi även anammat i koncernens plan för ersättning av tjänstebilar. För att hänga med i utvecklingen har Inlandsbanan AB installerat en publik laddstation vid vår besöksparkering i Östersund, för detta har vi fått bidrag via Klimatklivet. För våra anställda som kör el-/hybridbil kan vi även erbjuda laddmöjligheter vid kontoret i Östersund. Laddinfrastruktur kommer efterhand att installeras även vid våra kontor i Sveg, Hoting och Storuman.

Nytt växelvärmesystem

Ett nytt energieffektivare växelvärmesystem testas i Inlandsbanans vintermiljö. Våra spårväxlar som byggts om för motorisering i samband med införandet av fjärrmanövrerade driftplatser kräver växelvärme för att säkerställa funktionen vintertid. Inlandsbanan AB driver sedan 2018 ett innovationsprojekt tillsammans med växelvärmeleverantören Conflux för att prova deras nya växelvärmare i lite tuffare vintermiljö. Växelvärmaren ska klara av att smälta snö vid snöfall liksom snö/issjok som kan ramla ner från passerande tåg. Conflux har en teknisk lösning som är avsevärt energisnålare än konventionella växelvärmare och ser ut att förbruka bara hälften så mycket elenergi. Vi har nu testat denna typ av värmare vintern 2018/2019 i Röjan och vintern 2019/2020 i Orsa, Fågelsjö och Svenstavik. Efter utvärdering 2020 är avsikten att teckna ett ramavtal för framtida installationer.