I fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

« Tillbaka
06 feb - 2019

Fler satsningar på infrastruktur behövs i Norrlands inland

Regeringens transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela Sverige.

Som vd för Inlandsbanan AB som är infrastrukturförvaltare, samt de två dotterbolagen som bedriver person- och godstrafik genom 19 av Sveriges inlandskommuner står det helt klart att vi behöver fler satsningar på infrastruktur i Norrlands inland för att detta ska kunna ske.

 

Obalansen i utgifterna för transportinfrastruktur framgår tydligt av Hela Sverige ska levas balansrapport Infrastruktur i hela landet. Men det behöver inte vara så?

 

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods – och persontrafik. Vårt mål är att stärka den genom en storskalig uppgradering, vilket Trafikverket nu fått i uppdrag att göra en analys av. En satsning på Inlandsbanan skapar inte bara möjligheter för en utvecklad persontrafik utan skulle också vara vital för råvarunäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin. Det skulle öppna för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ge ökad redundans på järnväg i norra Sverige. En tidigare gjord utredning (Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan 2017) visar att en uppgraderad Inlandsbanan dessutom möjliggör en halvering av restid i inlandet.

 

En upprustad Inlandsbanan…

  • skapar tillgänglighet och ökad framtidstro i inlandskommunerna.

 

  • skapar arbetstillfällen, skatteintäkter och ökad tillväxt såväl under byggtiden som efter upprustningen.

 

  • skapar snabba, bekväma och hållbara persontransporter vilka är faktorer som mycket starkt bidrar till den svenska besöksnäringens konkurrenskraft

 

  • skapar klimatsmarta transportlösningar som är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna ta del av turismens tillväxt

 

  • skapar förbättrad kollektivtrafik vilket ger ökade förutsättningar för tillväxt och sysselsättning.
     
  • bidrar till effektivare matchning på arbetsmarknaden

 

Satsa på Inlandsbanan – en dragkraft som utvecklar inlandet till nytta för hela Sverige.

 

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB

Nya resandemönster kommer att skapas genom att individer kan förflytta sig snabbt, enkelt och hållbart med nya tåg genom inlandet

Tåg