Fisketåget Dorotea

Fisketåget Dorotea

Inom Dorotea kommun är stora områden upplåtna för sportfiske och fisket är både varierande och naturnära. Kommunen är stor och sträcker sig från fjället och långt ner i skogslandet vilket innebär att de flesta sportfiskare finner vad de söker.

Om man befinner sig längst upp i kommunen d.v.s i Borgafjäll så hittar man fiskevatten med lockande namn som t ex Korpån, Saxån och Slipsikenområdet. Fisket där sker i ren fjällteräng eller i fjällnära miljö efter vackert guldskimrade öringar eller rödbukade rödingar. Ju längre ner i kommunen man kommer ändras artsammansättningen till att mer gälla harr, gädda, abborre, lake, sik etc.

Söker man efter riktigt stor harr, gädda, abborre och öring är Rajastrands fiskevårdsområde väl värt ett besök. Långseleån och Bergvattenån är två intressanta åar med olika karaktär och artsammansättning.

Långseleån domineras av forsar och kortare sel, där speciellt flug- och lättare spinnfiske lämpar sig för att försöka komma åt åns otaliga harrar.

Bergvattenån är en relativt näringsrik å med kortare forsar och längre sel. Den rinner även genom ett flertal sjöar på väg ner mot Ormsjön. Ån är lokalt känd för sina stora gäddor och abborrar men är även intressant p g a sina rikliga bestånd av id och brax. Vissa lugna sommarkvällar backar iden ner på forsnackar och blir där intressant att fiska efter med fluga, då den gärna tar större nymfer eller fiskimitationer. Utövar ovan nämnda exempel finns en mängd olika åar, bäckar, sjöar och tjärnar väl värda att prova inom detta storslagna område.

Köp fiskepaket här

Upplevelser i Dorotea kommun

Karta