Fisketåget Arjeplog

Fisketåget Arjeplog

Arjeplog rymmer fiskemöjligheter för alla, från abborrmete för barnfamiljen till röding- och öringfiske med fluga i högalpina fjällmiljöer. Fisketåget stannaR på två ställen i Arjeplogs Kommun.

Piteälven i Arjeplogs kommun, nedre delen

Böljande höjdsträckningar, knotiga tallar och blockmarker är kännetecken för området. I naturvårdsområdet Apmo nedströms Skierfajaure finns alla dessa naturtyper rikt representerade. Harren är karaktärsfisken i detta område, även om rödingfiske i supertungvikt från Tjeggelvas fått mycket publicitet. Harren i nedre Piteälven kommer bäst till sin rätt på flugspö eller lätt haspelutrustning.

Tack vare idogt arbete inom Pite älv ekonomisk förening har ett stort miljöåterställningsprojekt kunnat genomföras med omfattande flottledsåterställningsarbeten längs hela älven och i flera av dess biflöden. Dessutom har ett flertal vandringshinder för fisk undanröjts. Fiskeplatserna är oändligt många och överallt finns harr. Som extra krydda kommer våldsamma hugg av öringar. Flera trevliga biflöden med bra fiske finns i området, där Mattaureälven och Arvesjåkkå är mest kända. För större delen av området är en kontakt med guideföretag nödvändig vad gäller boende, båt m.m.

Boka fiskepaket hos Arctic hunting and fishing

Stora Sjöarna, Slagnäsforsen och Bergnäsälven

Stora Sjöarnas kortfiskeområde omfattar delar av sjöarna: Storavan, Uddjaure samt Hornavan nedan odlingsgränsen. Genom fiskevård, flottledsåterställning och utplantering av älvegen öring har man stimulerat besöksnäringen i regionen. För fisket i sjöarna har det byggts nio sjösättningsramper. Den stora fiskätande öringen har alltid varit en attraktion i sjösystemet. Här finns även ett fantastiskt abborr och gäddfiske.

Öringfisket i Slagnäsforsen, Bergnäsälven och Arjeplogsströmmarna är berömt bland de som föredrar fiske i strömmande vatten. I Slagnäs och Bergnäsälven har föreningarna anpassat fiskeförvaltningen i syfte att uppnå ett sportfiske av hög kvalitet. Boende och övrig service är väl utbyggd. Stugbyar finns på flera ställen runt sjöarna och specifikt på Slagnäs Camping efter Inlandsbanan.

Boka fiskepaket hos Slagnäs camping

Upplevelser i Arjeplogs kommun 

Karta