Samarbeta med Inlandståg

Använd oss i din affär

STÖRRE KUNDNYTTA och bättre ekonomi

ANVÄND OSS I DIN AFFÄR

Inlandståg har kompetens och fordon för både person- och godstrafik men även en bred erfarenhet inom både verkstad och utbildning.

Som kund, operatör eller annan partner kan du genom att samverka med oss på Inlandståg få möjlighet till utökade affärer.  Du kan till exempel använda Inlandståg som ett komplement till andra transporter, både inom person- och godstrafik. Vi erbjuder vår kapacitet som en del i ditt erbjudande. Det ger dina kunder ytterligare ett mervärde och stärker din konkurrenskraft på den egna marknaden.  

Vi har ett bra samarbete med andra operatörer och det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder transporter även utanför Inlandsbanan då vi har möjlighet att trafikera hela Sverige. Vi kan exempelvis dellasta eller dellossa tåg längs Inlandsbanan eller annan bana och sedan leverera ett helt tåg till överenskommen plats för vidare transport med annan operatör. Vi kan även komplettera din affär med växlingstjänst.

Samarbetspartners

Idag har vi ett väl fungerande samarbete med Green Cargo där vi tillsammans arbetar med skogsindustrin. Här kan du läsa mer om vårt samarbete.

André Eiremo

Produktionschef
Phone:
072-303 02 01
Profile picture for user Andre Eiremo
lastning hissmofors