Inlandståg har miljön i tanken

Vi har offensiva miljömål där den egna verksamheten inte ska generera några nettoutsläpp av växthusgaser år 2025 och vi ska erbjuda koldioxidfri energi för järnvägstransporter år 2022.

Med miljön i tanken

Vi arbetar löpande med att reducera vår klimatpåverkan. Huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidutsläppen med siktet inställt på att ha en klimatneutral verksamhet. 

Vi har offensiva miljömål där den egna verksamheten inte ska generera några nettoutsläpp av växthusgaser år 2025.

Vi är först ut i järnvägsbranschen att i stor skala tanka våra järnvägsfordon med biodrivmedlet HVO, som minskar CO2-utsläppen med 90 %. Då Inlandsbanan inte är elektrifierad så drivs fordonen, förutom några undantag, tidigare mestadels på fossil diesel. 

För att kunna möta det ökade behovet av hållbara transporter på elektrifierad järnväg, dvs utanför Inlandsbanan så har vi ett ellok av modell RC4.  

Miljöcertifiering – en del av vårt bidrag för att nå de globala hållbarhetsmålen 

Det är viktigt för oss att våra kunder vet att vi bedriver ett seriöst kvalitets- och miljöarbete. Vi ser också nyttan av att en certifieringsrevisor granskar vår verksamhet och att det ställs krav på vårt miljöarbete. 

Inlandståg AB är precis som hela koncernen Inlandsbanan AB miljöcertifierade enligt standarden ISO 14 001. Det är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och centralt för att nå visionen att vara en dragkraft som utvecklar inlandet. 

Läs mer om vår hållbarhetspolicy och hållbarhetarbete här

Otto Nilsson

Vd
Phone:
070-640 27 99
Profile picture for user otto.nilsson@inlandsbanan.se