Uppdrag & ägare

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning.

Vårt uppdrag

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. Den övergripande målbilden är att Inlandsbanan skapar utveckling för ägarna i inlandet, året runt.

Vi ska arbeta för att kontinuerligt höjda banstandarden.

Vi ska aktivt arbeta för att hela sträckan fram till Kristinehamn öppnas för spårbunden trafik. Vi ska också verka för att tvärbanorna åter öppnas för trafik.

En väsentlig del i det arbetet utgörs av att vi aktivt ska arbeta för ökade transportvolymer av gods från företag som är verksamma i inlandet. Förutom ökade godstransporter  så ska vi bidra till destinationsutveckling genom att öka persontrafiken på Inlandsbanan hela året med både dag- och nattåg.

Medverka till att återuppta den reguljära kollektivtrafiken på Inlandsbanan i dialog med trafikhuvudmännen.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras.

 

VÅRA ÄGARE

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan, se listan till höger.

Dotterbolagen Inlandståget AB samt Destination Inlandsbanan AB ägs av moderbolaget till 100 procent.

 

 

Ägarkommuner
Gällivare
Jokkmokk
Arjeplog
Arvidsjaur
Sorsele
Storuman
Vilhelmina
Dorotea
Strömsund
Östersund
Berg
Härjedalen
Ljusdal
Orsa
Mora
Vansbro
Filipstad
Storfors
Kristinehamn