Ledning & Styrelse

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB

ledning

Otto Nilsson, Vd 
Christina Westman, Ekonomichef 
Björn Söderholm, Infrastrukturchef 
Therese Fanqvist, Kommunikation- och marknadschef
Anette IVERSEN, Hållbarhetschef
Marika Eriksson, Trafikchef

 

sTYRELSE & REVISOR

MARIA NERPIN, ordförande
MIKAEL THALIN, vice ordförande
Therese Kärngard, ledamot
ÅSA HÅÅKMAN ERIKSSON, ledamot
Greger Lindqvist, ledamot
Per-olov Wedin, ledamot
Stefan Ovrell, ledamot
Krister Nyström, ledamot
JOHAN DUVDAHL, ledamot

Lars Magnusson, revisor Deloitte