Om Inlandståg

Din resurs i inlandet

Inlandståg är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan AB som erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods-, person- och turisttrafik.

Vi skapar kundspecifika, intermodala helhetslösningar, med hög säkerhet och kvalitet. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon, verkstadsarbeten och möjligheter för olika operatörer att trafikera banan. 

Inlandståg är ett flexibelt företag med stark lokal förankring. Med fokus på kunskap och service är vi en pålitlig partner och en naturlig del av transportsystemet i Sverige.