Framtidens Inlandsbana

Inlandsbanan är en viktig del i Sveriges infrastruktur och vi arbetar med en långsiktig strategi för att utveckla Inlandsbanan och Sveriges inland

Vätgasdriven järnväg – en ny möjlighet för hållbar svensk transportlogistik?

Under 2018 invigde Tyskland världens första vätgasdrivna bränslecellståg i linjetrafik. Även Storbritannien har upprättat mål om att, innan år 2040, byta ut samtliga dieseldrivna tåg mot vätgas- och bränslecellsdrivna alternativ. Det här ställer svensk järnvägstransport i ett nytt fokus. Vilka förutsättningar finns för att genomföra omställningen till el- och vätgasdrivna tåg i Sverige, och hur kan Inlandsbanan bli en pionjär i fråga om prioriterade godstransporter?

Läs mer om Inlandsbanans projekt för vätgas i inlandet

Dragkraft som utvecklar inlandet

- till nytta för hela Sverige

Inlandsbanan har en unik position som transportled för gods- och persontrafik. Vårt mål är att stärka den genom en storskalig uppgradering. Ökade investeringar skulle säkerställa ett robust transportsystem från och till norra Sverige.

En upprustning av Inlandsbanan skulle vara vital för råvarunäringarna i Norrland, som skogs-, stål- och gruvindustrin. Det skulle också öppna för mer person- och godstrafik, ge en kraftigt ökad transportkapacitet samt ökad redundans på järnväg i norra Sverige.

Projekt Inlandslänken

  • Rusta sträckan Gällivare – Mora 1050 km
  • Rusta tvärbanan Arvidsjaur – Jörn 75 km
  • Rusta tvärbanan Orsa - Bollnäs 120 km
  • Planera (järnvägplan) för en rustning av sträckan Mora-Filipstad 180 km

Läs mer om projekt Inlandslänken

Inlandsbanan – en pulsåder för besöksnäringen

.

.

.

.

..

Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige. Längs Inlandsbanan finns flera stora destinationer med verksamhet året om. Snabba, bekväma och hållbara persontransporter är en faktor som mycket starkt bidrar till den svenska näringens konkurrenskraft.  

Allt fler söker idag klimatsmarta resealternativ, vilket gör tåget och Inlandsbanan till en oerhört viktig pulsåder för besöksnäringen i Norrlands inland. 

Läs mer om Snötåget

 

 

 

Nya tåg för modern persontrafik

Persontrafik bidrar till regional utveckling genom bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv. I slutet av juni visades en nyinköpt motorvagn längs den södra sträckan av Inlandsbanan, Östersund-Mora. 

Motorvagnen är en av fem nyinköpta av modellen Alstom Lint 41 och ska köras på fossilbränslefria drivmedel, exempelvis HVO. 

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är hållbarhetsarbete en viktig faktor i vårt vardagliga arbete och vi jobbar integrerat med hållbarhet i alla verksamheter. Ambitionen är att hållbarhetsarbetet ska genomsyras i samtliga processer i koncernen.

 

.

.

Järnvägen är ett hållbart transportmedel och det är vi stolta att bidra till.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och vår hållbarhetspolicy

Timmertransport inlandsbanan

110 mil järnväg

Aldrig tidigare har så mycket och så många fraktats på järnväg. Vårt mål är att stärka utvecklingstrenden med ökad kapacitet. Genom fortsatt utveckling blir Inlandsbanan ett naturligt alternativ för transport av människor och gods.

Näringslivet i kommunerna längs Inlandsbanan domineras av skogs- och gruvnäring, branscher där effektiva transportsystem är en viktig faktor för tillväxten. För dessa näringar är en fungerande infrastruktur och pålitliga transporter en grundförutsättning för att bedriva verksamheterna.

Inlandsbanan skapar kapacitet för järnvägen i Norrland

Halverad restid i inlandet

Inlandsbanan bidrar till landsbygdsutveckling

Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara transporter för Sveriges viktigaste basnäringar är grunden för tillväxt i ett hållbart samhälle och en förutsättning för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela Sverige.

 

 
 
 

.

.

En utveckling och satsning på Inlandsbanan skapar:

  • tillgänglighet och ökad framtidstro i inlandskommunerna
  • arbetstillfällen, skatteintäkter och ökad tillväxt en halverad restid i inlandet
  • klimatsmarta transportlösningar som är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna ta del av turismens tillväxt

 

 

Det perfekta läget

En tredjedel av Sveriges skogsareal finns längs Inlandsbanan

Vår verksamhetsidé är att Inlandsbanan erbjuder transporter på ett hållbartt och säkert sätt.

Vi erbjuder 110 mil tillgänglig bana längs Sveriges mest råvarutäta område. Sex miljoner hektar skogsmark, en tredjedel av Sveriges skogsareal, finns enligt utredningen Transportsystemet Inlandsbanan, längs Inlandsbanan.

Godsflöden på järnväg är ett klimatsmart alternativ till transport på väg. Endast sjöfarten slår järnvägen när det gäller koldioxidutsläpp per ton. För varje ton som, i stället för att fraktas på väg, kan flyttas till järnväg gör samhället och miljön stora vinster.

Läs mer om Transportsystemet Inlandsbanan

 

Inlandsbanans sträckning genom Sverige

 

Vi spår en lysande framtid!

Vår vison är att Inlandsbanan ska vara en Dragkraft som utvecklar inlandet

För att nå vår vision arbetar vi med tydliga mål och strategier - Läs mer om dem

 

Gods på Inlandsbanan

Kreativa, stolta, Trovärdiga och respekterande

Grunden för vår verksamhet, vårt förhållningssätt och hur vill vill uppfattas har vi valt att sammanfatta i dessa fyra ledord.

Här kan du läsa mer om våra ledord

 

 

 

Vi använder vår kreativitet när vi utvecklar våra verksamheter.

Vår stolthet hjälper oss förstå våra kunder så att vi kan erbjuda tillgängliga och hållbara transportsätt.

Det vi gör präglas av trovärdighet, och trovärdigheten finns i kompetensen vi besitter.

Vi bemöter alla som kommer i kontakt med oss respektfullt och personligt.