Blogg för Therese Fanqvist | Inlandsbanan

Fokus

Här kan du läsa Inlandsbanans inlägg i debatten kring infrastruktur och regional utveckling.

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan

Inlandsbanans yttrande till Trafikverkets förslag till nationell plan - stark infrastruktur är avgörande för industrins utveckling Inlandsbanan AB har nu lämnat in ett yttrande på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Även om vi inte har några detaljsynpunkter på innehållet i förslaget så konstaterar vi att en satsning på Inlandsbanan skapar nya ökade trafikflöden som förslaget idag inte beaktar. Näringslivet investerar över 1 000 miljarder i den gröna omställningen det närmaste decenniet, ögonen är riktade mot norra Sverige och den utveckling som...Läs mer

Rusta upp Inlandsbanan för att transportera vätgas

Rusta upp Inlandsbanan för att transportera vätgas

Den 26 december publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter som uppmärksammar hur en upprustad Inlandsbana skulle innebära en möjlighet att ­utveckla en grön godskorridor och därmed minska koldioxidutsläppen med tio procent. Förutom klimatvinsten skulle det vara till gagn inte bara för inlandet - utan hela Sverige i och med de stora satsningar som har påbörjats i norra Sverige och kommer fortsätta inom de kommande åren. Undertecknarna menar att Inlandsbanan kan fungera som en svensk motsvarighet till den ryska gasledningen Nord Stream för grön vätgas – med den skillnaden att vätgas kan...Läs mer
timmertransport Inlandsbanan Inlandståg

Gör Inlandsbanan fossilfri – utan kontaktledning

Gör Inlandsbanan fossilfri – utan kontaktledning

Den här debattartikeln som publicerades på Miljö&Utvecklings hemsida 4 september 2019. Om Sverige ska bli ett föregångsland inom hållbar godstransport måste vi utveckla järnvägen och konvertera dagens dieseldrivna godståg till hållbara driftsformer, skriver fyra debattörer. ”Gör Inlandsbanan fossilfri - utan kontaktledning" I rollen som ledande miljönation står Sverige inför en svår utmaning: hur ska utsläppen från transportsektorn kunna minska för att möta Agenda 2030, utan att man samtidigt skär ner på den godstrafik som föder Sverige? De förslag på åtgärder som hittills har...Läs mer

Fler satsningar på infrastruktur behövs i Norrlands inland

Fler satsningar på infrastruktur behövs i Norrlands inland

Regeringens transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela Sverige. Som vd för Inlandsbanan AB som är infrastrukturförvaltare, samt de två dotterbolagen som bedriver person- och godstrafik genom 19 av Sveriges inlandskommuner står det helt klart att vi behöver fler satsningar på infrastruktur i Norrlands inland för att detta ska kunna ske. Obalansen i utgifterna för transportinfrastruktur framgår tydligt av Hela Sverige ska levas balansrapport Infrastruktur i hela landet . Men det...Läs mer

Helt rätt tänkt i Röjan

Helt rätt tänkt i Röjan

Turistströmmarna kan bana väg för bättre kollektivtrafik I en artikel publicerad i LT första oktober ”Röjan kan bli nytt trafiknav” berättar Rätansbygdens byalag att de hoppas att turistströmmarna som kommer till Röjans station ska bana väg för en bättre kollektivtrafik i området. I direkt anslutning till Rätansbygden ligger Sveriges tredje största skidområde med destinationerna Klövsjö, Storhogna och Vemdalen. Ett område där besöksnäringen växer så att det knakar. Stationsplatsen i Röjan har rustats upp för att kunna ta emot en ökad trafik längs Inlandsbanan dit många resenärer anländer för...Läs mer

Stora samhällsvinster med kollektivtrafik på järnväg

Stora samhällsvinster med kollektivtrafik på järnväg

Satsa fem miljoner och få närmare tjugo miljoner tillbaka. Låter det för bra för att vara sant? En överföring av den interregionala kollektivtrafiken på linje 46 (Östersund-Mora), från buss till järnväg, är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nya moderna och fossilfria tåg och en uppgraderad infrastruktur på Inlandsbanan ger, i förhållande till bussen, betydande restidsförkortningar. På hela sträckan Östersund – Mora halveras nästan restiden jmf med dagen busstrafik och restiden Svenstavik – Östersund blir bara 39 minuter. Istället för restid på drygt två timmar med buss mellan Mora...Läs mer