Bekämpa klimatförändringarna | Inlandsbanan.se

Bekämpa klimatförändringarna

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning och inom koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som en självklarhet att förvalta infrastrukturen och tillhandahålla tågtransporter genom ett gediget och förebyggande hållbarhetsarbete.

Att bekämpa klimatförändringarna är vår tids största utmaning och inom koncernen Inlandsbanan AB ser vi det som en självklarhet att förvalta infrastrukturen och tillhandahålla  tågtransporter genom ett gediget och förebyggande hållbarhetsarbete. Vi verkar för att skydda miljön och arbetar löpande med att reducera vår klimatpåverkan där huvudfokus ligger på att minimera de fossila koldioxidutsläppen och på sikt ha en klimatneutral verksamhet. Vi ser hållbarhet som en drivkraft i vårt dagliga arbete och jobbar med ambitiösa mål som bidrar till en hållbar utveckling och uppfyllande av de globala hållbarhetsmålen.

Så skapar vi en fossilfri godskorridor - utan kontaktledning

Inlandsbanan i Almedalen

Vätgasdriven järnväg – en ny möjlighet för hållbar svensk transportlogistik? I juli arrangerade Inlandsbanan ett seminarium och paneldebatt under Almedalsveckan på Gotland om omställningen till el/vätgasdrivna godståg. Inlandsbanan samlade de främsta företrädarna för svensk energi, transport, industri, politik och forskning för att utreda erfarenheter, behov och förutsättningar för en helt fossilfri godstransport utan kontaktledning. Under 2018 invigde Tyskland världens första vätgasdrivna bränslecellståg i linjetrafik. Även Storbritannien har upprättat mål om att, innan år 2040, byta ut samtliga dieseldrivna tåg mot vätgas- och bränslecellsdrivna alternativ. Det här ställer svensk järnvägstransport i ett nytt fokus. Vilka förutsättningar finns för att genomföra omställningen till el- och vätgasdrivna tåg i Sverige, och hur kan Inlandsbanan bli en pionjär i fråga om prioriterade godstransporter?

Inlandsbanan på Elmia Nordic Transport Infrastructure

I oktober arrangerades Elmia Nordic Transport Infrastructure i Jönköping. Mässan är en ny mötesplats om transporter, transportslagsövergripande infrastruktur, intermodalitet och samhällsbyggande som arrangeras tillsammans med Elmia Nordic Rail i Jönköping. Vår transportinfrastruktur behöver utvecklas för att bli säkrare, effektivare och miljövänligare. Inlandsbanan var på plats på mässan och presenterade Inlandsbanans nutid och framtid – hur en utveckling av banan genom ökad kapacitet, snabba och säkra godstransporter och moderna persontrafiksatsningar i Sveriges inland kan bidra till en hållbar transportinfrastruktur. Vi arrangerade även ett seminarium - Så skapar vi en prioriterad godskorridor utan utsläpp där vi tillsammans med LKAB presenterade vilka möjligheter och behov som finns för en hållbar svensk transportlogistik.

Fossilfria resor

Jokkmokks marknad

2019 var det 10 års jubileum för Destination Inlandsbanan AB:s paketresa till den anrika vintermarknaden i Jokkmokk. Nytt för året var att resan kördes på fossilfritt bränsle. Samhället och kundernas krav på hållbara resealternativ har ökat de senaste åren och är välkommet från vår sida. De ökade kraven visar på att våra offensiva miljömål ligger i linje med samhällets förväntningar och är en förutsättning för att vi gemensamt ska nå de globala hållbarhetsmålen.

Fjälltåget

Inlandsbanan och Snälltåget tillsammans med destinationerna Hemavan, Tärnaby, Kittelfjäll, Borgafjäll och Dorotea genomförde under vintern 2019 en gemensam satsning där man erbjöd medvetna fjällresenärer från södra Sverige ett fossilbränslefritt, hållbart och säkert alternativ till fjällsemester i Norrland. För första gången i modern tid kunde resenärerna åka nattåg från södra Sverige med start i Malmö, via Inlandsbanan, till  jälldestinationer i Lappland.

Personalkonferens

Under årets personalkonferens var temat hållbarhet. Heidi Andersson inledde konferensen med att presentera sin syn på hållbarhetsarbete och hur alla kan bidra. Heidi visade sina lokala insatser som hon tillsammans med sin familj gjort i Storuman. Utöver deras egenproducerade mat fick vi ta del av hur de minskat sin energiförbrukning i vardagen genom bland annat investering av solceller och eldriven bil. Agendan för personalkonferensen var inriktad på medarbetaransvar och speglade det sociala perspektivet ur hållbarhet genom att vi tillsammans diskuterade våra förhållningssätt mot arandra och att vi tillsammans måste ta vårt ansvar för att skapa en hållbar kultur. Förutom en föreläsning i hållbarhetsanda hade vi under vår middag en köttfri servering med fokus på lokala produkter samt att vi till och från konferensen åkte tåg tankat med HVO100.