Våra fokusområden

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka

Våra fokusområden

För att avgöra vilka frågor som Inlandsbanan AB ska lägga fokus på genomfördes en väsentlighetsanalys under 2018. Med de befintliga underlagen att tillgå skapades en bruttolista på de frågor som är viktiga för våra intressenter. De underlag som granskades var direktiv, planer, utredningar, undersökningar samt omvärldsanalyser. Frågorna delades in i de tre hållbarhetskategorierna människa/samhälle, miljö och ekonomi. Utifrån bolagets affärsidé har fyra strategiska fokusområden identifierats som tillsammans definierar vårt spår framåt. De fyra fokusområdena är:
• Möjliggöra säkra och prisvärda transporter
• Skapa en attraktiv arbetsplats
• Minska klimatpåverkan
• Bidra till utveckling och tillväxt där vi verkar