Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
05 jul - 2019

Nya tåg för persontrafik

I slutet av juni visades en nyinköpt motorvagn längs den södra sträckan av Inlandsbanan, Östersund-Mora. När alla detaljer faller på plats är tanken att tåget ska köras i pendeltrafik mellan Mora och Orsa.

Motorvagnen är en av fem nyinköpta av modellen Alstom Lint 41. Nuvarande interiör är anpassad för persontrafik på kortare sträckor och ska köras på fossilbränslefria drivmedel, exempelvis HVO.  

Motorvagn Alstom Lint på visning i Östersund
Visningen av motorvagnen började i Östersund 25 juni och fortsatte sedan söderut med stopp i Svenstavik, Röjan och Sveg. 

Inköp av motorvagnarna har möjliggjorts genom koncernen Inlandsbanans långsiktiga arbete med att utveckla persontrafiken på banan och de möjligheter som finns med utvecklad tågtrafik, inte minst med ökad efterfrågan på hållbara resealternativ. I Inlandsbanan AB:s ägardirektiv ingår också uppdraget att ta tillbaka kollektivtrafiken till banan.

Inlandsbanan AB har en längre tid arbetat med att locka länstrafikbolagen längs banan att flytta kollektivtrafik från väg till järnväg. Sedan hösten 2018 har Inlandsbanan AB, kommunerna Östersund, Berg, Härjedalen, Orsa och Mora bedrivit ett aktivt arbete för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i inlandet. Det närmaste i tid är pendeltrafik mellan Orsa och Mora, där målsättningen är att trafiken ska starta i höst. 

Spelmän i Orsa i samband med visningsresa av ny motorvagn Lint 41
26 juni välkomnades den nya motorvagnen i Orsa av Orsayrans spelmän. Många besökare minns det lyckade pendelprojektet 2017/2018 mellan Orsa och Mora och uttryckte  förhoppning om trafikstart på pendeltrafik med den nya motorvagnen till hösten. 

Fram till trafikstart kommer utförliga tester och utvärdering av bland annat rullstolsramper att göras.

De övriga fyra motorvagnarna står i Polen. Där ska det göras anpassningar för resande på längre sträckor, för ökad komfort, innan de tas till Sverige. Ytterligare modifiering med exempelvis en tillgänglighetsanpassad toalett i mitten av tåget samt mindre kaffeservering i salongsdelen. Ett ökat behov av hållbart resande innebär också att det ska finnas plats för cyklar ombord.

Skisser på interiör anspassad för längre resor:

skiss interiör för längre resor
Ombonad, social miljö som inbjuder till kontakt. Hatthyllor med högtalare, läslampor och nattbelysning samt eluttag till samtliga platser. 

interörskiss i motorvagn för längre resor
Luftig interör med gott om utrymme för resande med bagage. En tillgänglighetsanpassad toalett i mitten av tåget, en mindre kaffeservering, platser för rullstolar.

Framtida trafikutveckling

Moderna fordon och reguljär kollektivtrafik på järnväg gör mycket för utvecklingen och attraktionskraften i inlandskommunerna. Även om det med nuvarande förutsättningar och Inlandsbanans skick idag finns stora möjligheter så påverkas hastigheten av infrastrukturen även med moderna tåg. En upprustning av infrastrukturen Inlandsbanan skulle öka attraktionskraften för resande med tåg ännu mer genom en halverad restid.

Tågen får köras 120 kilometer i timmen och kan höjas till 140 med tekniska anpassningar. Dagens bana tillåter 100 kilometer i timmen och på en rustad bana 140.
 

Ny motorvagn på bron över Storstupet, Helvetesfallet
På järnvägsbron vid Storstupet. Motorvagnen har idag plats för 134 resenärer anspassade för kortare restider. 

Motorvagnen på vändskivan vid Lokstallet i Östersund
Inlandsbanan - en dragkraft som utvecklar inlandet. 

alstom lint 41