Nu utökar vi fordonsflottan med ellok

Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

Tillbaka
Etiketter: 

Nu utökar vi fordonsflottan med ellok

För att bättre kunna möta det ökande behovet av hållbara transporter på järnväg så har vi nu köpt in ett ellok av modell rc4

Inköpet av loket skapar ökade transportmöjligheter på järnväg, även utanför den oelektrifierade Inlandsbanan och är ett steg i att kunna erbjuda våra kunder hållbara gods- och persontransporter. 

Idag består godstransporterna i huvudsak av skogsråvaror och dragkraften består av sex stycken diesellok. Sedan tidigare erbjuds alla godskunder en fossilbränslefri transport genom att använda HVO istället för diesel. 

Det här innebär att vi kommer att kunna erbjuda fler och längre godstransporter på ett mer miljövänligt och även ekonomiskt hållbart sätt. Vi vet att många tar sitt gods vidare på lastbil och vi vill med elloket erbjuda en längre resa med järnväg som är bättre för miljön. 

Inlandståg, som till skillnad från många tågoperatörer, har tillstånd att köra både gods- och persontrafik i hela Sverige har idag flera kunder som har transporter på Inlandsbanan men som har uttryckt en önskan om att kunna utöka transporten vidare ut i Sverige, på elektrifierade banor. 

Om fordonet 

Loket är av modell RC4 1139 0ch byggdes 1975. Det väger 76 ton och är 15,5 meter. Det ägdes tidigare av Green Cargo. Det är lackerat i ny profil och på sikt kommer de flesta av bolagets fordon att få samma profil.  

Hållbara transporter på järnväg 

Att frakta gods på järnväg har många fördelar både ur ett företagsekonomiskt, miljömässigt och samhällsekonomiskt perspektiv. Inlandståg erbjuder kreativa transport- och logistiklösningar på järnväg. Vi utgår alltid från dig som kund och dina behov.