Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
14 maj - 2020

Inlandsbanan är först i Sverige med ny typ av fjärrmanövrering

Inlandsbanan moderniserar järnvägen med hjälp av en ny typ av fjärrmanövrering

Som man blir först i Sverige att använda sig av, samtidigt ökar man kapaciteten och skapar bättre möjlighet för en säkrare och mer flexibel järnväg.

Resan började med ombyggnationer och modernisering av stationer och ställverk 2015. I samband med detta föddes då idén att kunna fjärrmanövrera ställverken från en annan plats. 2017 upphandlades fjärrmanöversystemet, som levereras av Cactus Rail och nu kommer arbetet att driftsättas.

Inlandsbanan är först i Sverige med denna typ av fjärrmanövrering där flera lokalbevakade mötesstationer ligger geografiskt i följd och eftersom säkerheten är viktigast, har tillståndsprocessen tillsammans med Transportstyrelsen varit omfattande.

Införandet av fjärrmanövreringen av strategiska driftplatser innebär förutom en avsevärd kapacitetsökning av möjliga tåglägen även arbetsmiljö- och miljömässiga fördelar. Den tidigare manuella tågledningen innebär att tågklarerare ofta fått resa för att bemanna driftplatser och hantera lokala tågmöten, fjärrmanövreringen innebär att det arbetssättet avsevärt kommer att minska.

- Tack vare fjärrmanövreringen får vi möjlighet till fyrdubblad trafikkapacitet och vi kan vara flexiblare med tåg och underhåll på vår infrastruktur. Förutom att det är en milstolpe i Inlandsbanans tekniska utveckling så har vi nu även en möjlighet till robustare bemanning och effektivare resursplanering säger Mats Portinson, Infrastrukturchef/Vice VD Inlandsbanan AB

Tågledningscentraler i Sveg, Hoting och Storuman

Från och med onsdag den 13 maj kommer driftplatsen Arvidsjaur att styras från Tågledningcentralen i Sveg. Tågklarerarna på Inlandsbanan genomgår nu utbildning i fjärrmanövreringen och kommer kunna fjärrmanövrera sex olika ställverk från kontoren i Sveg, Hoting och Storuman.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Mats Portinson, Infrastrukturchef/Vice VD Inlandsbanan AB,

070-324 50 11, 

Tågklarerarna Birger och Bengt-Olof manövrerar tillsammans denna första dag, ställverket i Arvidsjaur via tågledningsystemet Cactus