Trafikera & Omleda

Per Nordell, kapillärplanerare på Green Cargo berättar om samarbetet med Inlandståg och hur det fungerar.

Operatör med avtal för akut omledning

Inlandsbanan är ett utmärkt alternativ för operatörer som har transporter i Sveriges inland. Läget genom Sveriges inland gör också att banan kan agera som ett dubbelspår till stambanan och användas för akut och planerad omledning.

Green Cargo är en av de operatörer som genom samarbete med Inlandståg transporterar gods efter Inlandsbanan.  Per Nordell, Kapillärplanerare på Green Cargo berättar om hur arbetet fungerar.

 Green Cargo använder sig av Inlandståg som operatör på Inlandsbanan och indirekt använder de sig av Inlandståg i sin dagliga verksamhet som underentreprenör för all deras trafik i Jämtland.
- Vårt samarbete med Inlandståg och Inlandsbanan fungerar alldeles utmärkt och det har aldrig varit några bekymmer i kontakten med dem. Eftersom Inlandståg är vår samarbetspartner kontaktar vi ofta dem vid förfrågningar från kunder.
Den främsta anledningen till att Green Cargo använder Inlandståg är den ekonomiska aspekten, att det blir billigare men det handlar också om kompetens och om snabba återkopplingar.
- Det blir både billigare och enklare för oss och våra kunder att använda Inlandståg. De kan sin bransch, sitt område och är snabbfotade vilket gör att vi snabbt får besked som vi kan ta vidare till vår kund.

Sedan den stora urspårningen på stambanan norr om Bräcke 2011 har Green Cargo och Inlandståg ett avtal angående akuta omledningar. Avtalet innebär att om det blir störningar eller stopp på stambanan så kan Green Cargo använda sig av Inlandsbanan för akut omledning av de drabbade transporterna.
-  Även om det inte går att köra lika tunga tåg på Inlandsbanan så är den en stor fördel för oss att vi genom avtalet snabbt kan berätta för våra kunder att genom omledning på Inlandsbanan så kommer deras transporter att ta sig till slutstation. Och det är ju det viktigaste för våra kunder.

Hans Jonsson, Affärschef på Inlandståg berättar om vad som hände efter den stora urspårningen 2011, som ledde till avtalet med Green Cargo om akut omledning.

På väg till jobbet blev jag kontaktad av en kollega på Green Cargo som berättade om en stor urspårning på stambanan norr om Bräcke. De ville undersöka möjligheten att omleda sina tåg via Inlandsbanan. Om möjligheten fanns skulle det också behövas hjälp med dragkraft eftersom den aktuella sträckan inte är elektrifierad.

Vi, Inlandståg, hade vid tillfället ett tomt timmertåg som var på väg tillbaka från Örnsköldsvik och kunde därför snabbt erbjuda dragkraft med diesellok. 3 timmar efter telefonsamtalet hade även ett diesellok ställts ut i Östersund och resurser var på plats både i Långsele och i Östersund för att hjälpa till med omledningen. Den gången omleddes 14 tåg – allt från SSABs ståltåg till Volvos tåg, otroligt viktiga transporter för svenskt näringsliv.

Erfarenheten och den lyckade insatsen gjorde att vi gjorde ett avtal tillsammans med Green Cargo och skapade ett styrande dokument som de har tillgängligt och kan använda vid behov.