Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan

Inbjudan till samråd

Onsdagen den 11 oktober, kl 16:00 - 18:00 Bystugan, Ulriksfors Inlandsbanan AB planerar att söka tillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av impregnerad träsliper vid Ulriksfors driftplats. Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. Vi informerar om den planerade verksamheten, tar emot synpunkter och svarar på frågor. Synpunkter lämnas muntligen vid samrådsmötet eller skriftligen till: Anette Iversen, Inlandsbanan AB, Box 561, 831 27 Östersund eller via e-post: anette.iversen@inlandsbanan.se , dock senast 2017-...Read more

Snötåget och Inlandsbanan är nominerade till Stora turismpriset

Inlandsbanan har med Snötåget bidragit till ökat turism och kollektivtrafiken mellan Östersund och Mora har fördubblats vintertid. I fjol prisades satsningen när Peter Ekholm med medarbetare utsågs till Årets turismföretagare på Guldgalan. En nominering till Stora turismpriset är ännu ett kvitto på ett lyckat arbete. Inlandsbanan tillsammans med besöksnäringen i kommunerna Härjedalen och Berg satsat stort på en ny marknad när Snötåget utvecklades för att transportera skidresenärer från södra Sverige till Destination Vemdalen. – Genom att utveckla både persontrafiken och besöksnäringen...Read more
En nyhetsartikel frånUtveckla Inlandsbanan

Inlandsbanan inför tågledningssystem

Inlandsbanan AB satsar på att öka kapaciteteten längs banan och därför införs nu ett system för fjärrstyrning av strategiska drifts-/mötesplatser. - Vi började undersöka möjligheten att införa ett tågledningssystem redan 2016. Bakgrunden var den rapport som Skogforsk gjorde och som pekade på möjligheterna till en presumtiv utökad trafik på banan och vilka strategiska mötesplatser som krävs för att kunna hantera en ökad trafikmängd, säger Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan AB. Personalmässigt innebär det också att Inlandsbanan inte behöver utöka antalet tågklarerare för att...Read more
Etiketter: 
En nyhetsartikel frånUtveckla Inlandsbanan

Inlandspendeln - så gick det

Projekt Inlandspendeln har pågått från 22 dec till den 11 juni. Projektet har varit framgångsrikt till stora delar, antal resenärer har ökat kraftigt. Med ett politiskt principbeslut om att tillåta tågtrafik ingå i kollektivtrafiksupphandlingen på sträckan Mora –Östersund ser vi stora möjligheter med de slutsatser vi drar av projektet. Bakgrund Bakgrunden till projekt Inlandspendeln är Snötåget som hade pågått sedan 2012. Där visade det sig att trots att trafiken pågått under vintersäsongerna så var endast en liten del av resandet knutet till besöksnäringen och vintersportturismen. Mindre än...Read more

Information angående kemisk ogräsbekämpning

Under vecka 26 kommer kemisk ogräsbekämpning att utföras på driftplatser och linjeplatser efter inlandsbanan med start i Orsa och avslut i Jokkmokk. Medlet som används är Roundup Bio där det verksamma ämnet är glyfosat. Medlet är enligt säkerhetsdatabladet inte klassificerat som farligt för människor och bryts snabbt ner efter besprutningen. En rekommendation är dock att undvika att gå barbent i det besprutade området under det första dygnet samt att använda handskar eller att tvätta händerna innan man äter. Bekämpningen utförs som ett led i att höja trafiksäkerheten samt säkerheten för de...Read more