Nyheter

Läs senaste nytt om vad som händer på Inlandsbanan.

« Tillbaka
28 feb - 2019

Nya tåg för en utvecklad kollektivtrafik

Inlandståg har köpt in fem motorvagnar av modellen Alstom Lint.

En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från Länstrafikbolagen i Jämtland och Dalarna, Inlandsbanan AB samt kommunerna Östersund, Berg, Härjedalen, Orsa och Mora har sedan hösten 2018 bedrivit ett aktivt arbete för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i inlandet. Med nya och moderna tåg skapas nu möjligheter för en utveckling av kollektivtrafiken i inlandet.

Bättre möjligheteter till snabb och bekväm arbetspendling är avgörande för kommunernas attraktionskraft. Arbetsgruppen utreder just nu möjligheter för pendeltågstrafik Orsa-Mora.

Fakta om tågen

Inlandståg AB, dotterbolag till Inlandsbanan AB, har i veckan köpt fem stycken begagnade motorvagnar av märket Alstom Lint 41. Alstom Lint är en av väldens mest tillverkade motorvagnar, bara i Danmark rullar ett knappt 100-tal och de tillverkas fortfarande.

Inlandstågs nya motorvagnar är av årsmodell 2001–2002 och har trafikerat regionala järnvägar i Nederländerna. Vagnarna som levereras under 2019 är i ovanligt bra skick och har kunnat förvärvats till ett mycket attraktivt pris. Det ger resurser att säkra vinterdrift och göra anpassningar efter resenärernas behov. Fordonen är 41 meter långa och innehåller just nu 134 sittplatser avsett för kortare resor, motsvarande Orsa-Mora. För en trafik med längre restid, Östersund-Mora, behöver inredningen anpassas för bättre komfort.

Inlandstågs nya motorvagnar av modell Alstom Lint