Använd Inlandsbanan

Inlandsbanans strategiska läge gör den idealisk för transport och trafik med låg miljöpåverkan och hög effektivitet. Här kan du:

Transportera

Vi erbjuder kreativa transport- och logistiklösningar på järnväg.

Hyra

Hos oss kan du hyra fordon för din verksamhet.

Trafikera

För dig som vill trafikera Inlandsbanan

Du kan även chartra och reparera

ANVÄND INLANDSBANAN

Styrande dokument

Viktiga dokument för dig som trafikerar Inlandsbanan.

Läs mer

UTVECKLA INLANDSBANAN

Nya motorvagnar

Inlandståg har köpt in fem motorvagnar av modellen Alstom Lint

Läs mer
Tågvärmevagn

ANVÄND INLANDSBANAN

Persontrafik

Nattågstrafik till Röjan är igång för säsongen. Hela transporten är fossilfri.

Läs mer