Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom anständiga arbetsvillkor bidrar vi till en hållbar ekonomisk tillväxt och arbetar även för att stötta lokala aktörer.

Våra medarbetare är organisationens viktigaste resurser och för koncernen Inlandsbanan AB är säkra anställningar, marknadsmässiga löner och möjligheten till att ständigt kompetensutvecklas en självklarhet. Genom anständiga arbetsvillkor bidrar vi till en hållbar ekonomisk tillväxt och arbetar även för att stötta lokala aktörer. Både genom marknadsföring via vår hemsida men även genom att uppmuntra våra avtalspartners att erbjuda våra resenärer lokalt producerade produkter och livsmedel.

Lokala produkter

Inlandsbanan passerar genom några av de mest intressanta platserna i Sveriges mångsidiga inland och vår ambition är att alla resenärer ska få uppleva variationen som inlandet erbjuder. Vi har under året uppmanat våra avtalspartners att i största möjliga mån arbeta mot att erbjuda våra resenärer lokalt producerade produkter och livsmedel. Allt för att upplevelsen ska bli unik och mer hållbar.

Ny hemsida 2019

Inlandsbanans hemsida är ett nav för all kommunikation. Den ska vara ett tydligt fönster ut mot våra kunder samt den självklara informationskällan kring det som rör Inlandsbanan och vår verksamhet. För att tillhandahålla våra kunder detta så har vi under 2019 migrerat en stor del av vår hemsida till ett nytt webbpubliceringssystem, Travelize. Vi har utvecklat en koncerngemensam startsida för att tydliggöra våra olika verksamheter men även kunna lyfta vårt gemensamma innehåll. Innehåll relaterat till att resa med Inlandsbanan samt bokning ligger nu direkt i affärssystemet Travelize vilket gör att vi nu kan tillhandahålla en mer sälj- och bokningsoptimerad hemsida som kan leda till ökade affärer. Vi blir även mer resurseffektiva genom att vi slipper uppdatera i två system. Vårt mål är att erbjuda en driftsäker och tillgänglig sida som optimerar och inspirerar till att resa på inlandsbanan.

IT-teknisk uppgradering

För att säkerställa och tillgodose framtida behov i it-strukturen togs beslut om att byta ut samtliga datorer och servrar, samt anpassning av arbetsplatser för samtliga medarbetare. Vidare anpassas IT-miljön för att mer och mer övergå till molnlagring av data. Förutom att vi genom dessa åtgärder uppnår säkerhet och funktionalitet så får personalen möjligheter till ergonomiskt riktiga arbetsstationer samtidigt som IT-miljön i sin helhet blir mer kostnadseffektiv.