Ledning & Styrelser

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB

Vd och koncernledning

Peter Ekholm är vd för Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.

Koncernledning

Peter Ekholm, Vd
Mats Portinson, Vice vd, Infrastrukturchef
Peter Grönlund, Ekonomichef
Roger Sundin, Chef Inlandståg
Ulrica Dahlqvist, Chef Destination Inlandsbanan
Hans Jonsson, Affärschef Inlandståg
Eva Widegren, Kvalitetschef på SMAK-avdelningen (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalité)

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

STYRELSE & REVISOR

Caisa Abrahamsson, ordförande
Maria Nerpin, vice ordförande
Johnny Holmgren, ledamot
Gunnar Olofsson, ledamot
Bernt Nordgren, ledamot
Johnny Karlsson, personalrepresentant för TJ
Vakant, personalrepresentant för SEKO

Lars Magnusson, revisor Deloitte

Styrelser i våra dotterbolag

dotterbolagen

Styrelse Destination Inlandsbanan AB

Maria Nerpin, ordförande
Caisa Abrahamsson, vice ordförande
Peter Manner, ledamot
Mattias Christianson, ledamot
Krister Nyström, ledamot

Styrelse Inlandståget AB

Jan-Eric Sandberg, ordförande
Gunnar Olofsson, ledamot
Caisa Abrahamsson, ledamot