Våra ägare

Inlandsbanan ägs av 15 kommuner längs banan

Våra ägare

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och de två dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB.
Inlandsbanan AB ägs av 15 kommuner längs banan, se listan till höger.

Destination Inlandsbanan AB ägs förutom av moderbolaget även av de sydliga kommunerna längs banan, Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro.

Inlandståget AB ägs av moderbolaget till 100 %.